หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ห้องสมุดหนังสืองานศพวัดบวรฯ
ห้องสมุดหนังสืองานศพวัดบวรฯ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-08-26 15:14:06

ห้องสมุดหนังสืองานศพวัดบวรฯ

        วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศตัดถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

        วัดบวรนิเวศวิหารยังเป็นสถานที่เก็บรวบรวมหนังสืออนุสรณ์งานศพไว้ที่ห้องสมุด ภายในอาคารมนุษยนาควิทยาทาน  เพื่อให้ผู้ที่สนใจสืบค้นหรือเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ที่พิมพ์พร้อมกับชีวประวัติของผู้วายชนม์ ทั้งหลักคำสอนต่างๆ ทางศาสนา เกร็ดความรู้ทั่วไปโดยเฉพาะที่เป็นความเชี่ยวชาญของผู้วายชนม์ 

        และในอาคารเดียวกันยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอดีตเจ้าอาวาสของวัดบวรนิเวศ

        อาคารมนุษย์นาควิทยาทานเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค เอกลักษณ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากภายนอกคือซุ้มโค้งยอดแหลม การประดับกระจกสีเหนือประตูทางเข้าและหน้าต่าง และการสร้างหอสูงเลียนแบบหอระฆังในโบสถ์คริสต์

ห้องสมุดหนังสืองานศพเปิดให้บริการเฉพาะวันอาทิตย์

อ้างอิง : http://www.watbowon.com