หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > Wit Vlog
Wit Vlog

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-26 13:47:05


        Blogger และ YouTuber เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่หลายคนเริ่มให้ความสนใจ และเป็นที่นิยมในสังคมออนไลน์ คนทุกวัย ทุกวิชาชีพ ไลฟ์สไตล์ทุกแบบ สามารถสร้างรายได้ผ่านการผลิตรายการของตนเอง

        vlog เกิดจากการรวมกันของ video กับ blog เข้าด้วยกัน ทำให้ vlog เน้นไปที่การนำเสนอเรื่องราวต่างๆ ผ่านสื่อวิดีโอ ซึ่งดึงดึงความสนใจของผู้ชมได้มากกว่าการอ่าน blog เพียงอย่างเดียว

แต่ท่ามกลาง vlogger จำนวนมากทำอย่างไรจึงจะเกิดความแตกต่าง

        ผู้ชมส่วนใหญ่นอกจากจะสนใจเนื้อหาในวิดีโอ อีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน คือวิธีการนำเสนอเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอเรื่องราว การลำดับข้อมูล และการตัดต่อที่ดี

        เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้รู้จักการผลิต vlog plearn science จัดทำคอร์สเรียนออนไลน์ wit vlog ให้ผู้เรียนได้รู้จักการผลิตรายการของตนเองอย่างง่าย การสร้างเนื้อหารายการให้น่าสนใจ รู้จักอุปกรณ์ และวิธีการตัดต่อรายการอย่างง่ายด้วยสมาร์ตโฟน เมื่อเรียนจบแล้วยังได้รับใบประกาศนียบัตรจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อีกด้วย

ลงทะเบียนเรียนออนไลน์ได้ฟรีที่ : www.plearnscience.com/course/wit-vlog/63
เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ