หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 27​ กันยายน​ ค.ศ. 1905 การเผนแพร่ครั้งแรกของ E=mc² สมการที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก
27​ กันยายน​ ค.ศ. 1905 การเผนแพร่ครั้งแรกของ E=mc² สมการที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-27 12:39:1627 กันยายน

        ทฤษฏีสัมพัทธภาพพิเศษ ผลงานของไอน์สไตน์ได้เปลี่ยนแนวคิดเรื่องเวลาและอวกาศของนักฟิสิกส์ที่มีมาทุกยุค

        E=mc² สามารถพิสูจน์ได้ว่าเมื่อเพิ่มพลังงานให้มีความเร็ว มวลก็จะเพิ่มขึ้นด้วย จึงไม่มีอะไรจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสง มวลสารกับพลังงานที่จริงเป็นสิ่งเดียวกัน ที่แสดงออกมาในรูปที่ต่างกัน