หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 11 อ. : สูงวัยแบบ Strong!
11 อ. : สูงวัยแบบ Strong!

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-27 20:57:30

หลัก 11 อ. ให้ผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยสูงอายุ และผู้สูงอายุนำไปปรับใช้เสริมสร้างความสตรอง 

ให้ชีวิตดี สุขภาพดี มีสุข

1. อาหาร

     เอาใจใส่ดูแลเรื่องอาหาร รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นผักผลไม้ โปรตีนที่ย่อยง่าย

2. อากาศ

     อากาศบริสุทธิ์ช่วยฟอกเลือดและนำออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้ทำงานเป็นปกติ และมีอารมณ์แจ่มใส

3.  ออกกำลังกาย

     ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทุกวัน หรืออย่างน้อยสัปดาห์ 3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 30 นาที

4. อนามัย

    สังเกตอาการผิดปกติของร่างกาย และจิตใจอยู่เสมอ

5.  อาทิตย์

     รับแสงแดดอ่อนๆ ยามเช้า อย่างน้อยวันละ 30 นาที ช่วยป้องกันและซะลอการเกิดโรคกระดูกพรุน ป้องกันโรคซึมเศร้า เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

6.  อารมณ์

    ควบคุมอารมณ์ ทำสมาธิให้เกิดความผ่อนคลาย

7.  อดิเรก

     ผู้สูงอายุควรหางานอดิเรกทำในวันว่าง เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และยังช่วยให้รู้สึกมีคุณค่า ภูมิใจในตัวเองอีกด้วย

8.  อบอุ่น

    โอบอ้อมอารี มีน้ำใจต่อคนรอบข้าง เป็นพลังที่ช่วยให้คนอยากเข้าใกล้

9.  อุจจาระ / ปัสสาวะ

    รับประทานผักผลไม้ให้เป็นนิสัย ดื่มน้ำสะอาดให้มาก

10. อุบัติเหตุ

     ระมัดระวังการใช้ชีวิตเป็นพิเศษ ดูแลสภาพแวดล้อมในบ้านให้ปลอดภัย มีแสงสว่างพอเหมาะ พื้นไม่ลื่น มีราวจับบริเวณบันไดและห้องน้ำ

** อนาคต

     วางแผนสำหรับการเตรียมเงิน ที่อยู่อาศัย เพื่อการดำเนินชีวิตในอนาคต

อ้างอิงhttps://www.thaihealth.or.th