หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > วันท่องเที่ยวโลก World Tourism Day
วันท่องเที่ยวโลก World Tourism Day

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-09-27 15:27:33

วันท่องเที่ยวโลก World Tourism Day

        การท่องเที่ยวถือเป็นภาคธุจกิจที่สำคัญธุรกิจหนึ่งของโลก สถิติเฉลี่ยของแรงงานทั่วโลกจะมีแรงงานการท่องเที่ยวถึง 10% สร้างอาชีพให้กับผู้คนหลายร้อยล้านคน สำหรับบางประเทศ อาจคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ของ GDP

        การท่องเที่ยวช่วยให้ผู้คนได้สัมผัสกับความงดงามมั่งคั่งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก และช่วยให้ผู้คนใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยเน้นย้ำถึงความเป็นมนุษย์ที่มีร่วมกันของเรา

        วันการท่องเที่ยวโลกปี 2023 ภายใต้แนวคิด “การท่องเที่ยวและการลงทุนสีเขียว” เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลงทุนที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น เป็นเวลาสำหรับสิ่งใหม่ และโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรม ไม่ใช่แค่การลงทุนที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลผลิต

#SSRUlibraryRecommendation

  • การประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว / อริสรา เสยานนท์ (2560) 338.4791 อ398ก
  • Hospitality in Asia : a new paradigm / Kaye Chon (2019) 338.4791095 C548H
  • Tourism management / David Weaver, Laura Lawton (2014) 338.4791068 W363T
  • เวียดนาม : แผ่นดินหลังสงครามในความงามและความหมาย / ประชาคม ลุนาชัย (2557) 915.97 ป234ว
  • Morocco moment = โมร็อกโก โมเมนต์ / วันฉัตร ชินสุวาเทย์ (2559) 916.404 ว424ม
  • อลาสกา = Alaska / นิมิตร วัฒนาวารินทร์ (2546) 917.9804 น633อ
  • เรื่องเล่าสองข้างทางราง MRT สีน้ำเงิน / กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์ (2561) 959.311 ก173ร
  • A guide to the temple of Banteay Srei at Angkor / Louis Finot, Henri Parmentier, Victor Goloubew (2000) 959.6 F515G
  • Luxury hotels : top of the world / edited by Martin Nicholas Kunz and Patricial Masso (c2006) 728.5 L977
Written, translated, and illustrated by: Ratchanok T.