หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > รู้สู้โควิด : ข้อปฏิบัติหลังหายป่วยโควิด
รู้สู้โควิด : ข้อปฏิบัติหลังหายป่วยโควิด

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-02-28 14:40:24

รู้สู้โควิด : ข้อปฏิบัติหลังหายป่วยโควิด


        ผู้ป่วยที่แยกกักตัวที่บ้าน Hospitel หรือโรงพยาบาล จะสิ้นสุดการกักตัวโดยการประเมินของแพทย์ผู้ดูแลเท่านั้น

ข้อปฏิบัติหลังการหายป่วย

   + ระมัดระวังตัวอย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อซ้ำ

   + แยกตัว เลี่ยงการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จนครบ 1 เดือน นับจากวันที่กักตัว

   + ฉีดวัคซีน ทั้งผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน และการฉีดเข็มกระตุ้น โดยเว้นระยะ 3-6 เดือนนับจากวันที่ตรวจพบเชื้อ

 การศึกษาพบว่า ผู้เคยติดเชื้อโควิดจะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคเช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับวัคซีน แต่ก็ยังมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ จึงควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดต่อไปในช่วงเวลาที่ยังมีการระบาด

ติดตามข่าวสารโควิด-19 ได้ที่ www.thaihealth.or.th