หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > การโคจรรอบดวงอาทิตย์ในหนึ่งปีใช้เวลาประมาณ 365 วัน 5 ชั่วโมง 48 นาที 45 วินาที ทำให้ทุกสี่ปี จะมีการสะสมเวลาเพิ่มขึ้นจนครบ 24 ชั่วโมง
การโคจรรอบดวงอาทิตย์ในหนึ่งปีใช้เวลาประมาณ 365 วัน 5 ชั่วโมง 48 นาที 45 วินาที ทำให้ทุกสี่ปี จะมีการสะสมเวลาเพิ่มขึ้นจนครบ 24 ชั่วโมง

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-02-29 16:15:41

        A year's orbit around the Sun takes approximately 365 days, 5 hours, 48 minutes, and 45 seconds. Every four years, time is accumulated to a total of 24 hours, and one day is added to keep the calendar day count consistent with the sun's position and seasonal changes. If the experiment is not carried out, the next 700 years could see summer in April instead of July.

This extra day is known as Leap Day, and the year with 366 days is called Leap Year.

Written, translated, and illustrated by: Ratchanok T.