หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > พิพิธภัณฑ์เด็ก : การเรียนรู้แสนสนุกสำหรับเด็กทุกวัย
พิพิธภัณฑ์เด็ก : การเรียนรู้แสนสนุกสำหรับเด็กทุกวัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-29 13:49:16

พิพิธภัณฑ์เด็ก : การเรียนรู้แสนสนุกสำหรับเด็กทุกวัย


        พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ บนพื้นที่กว่า 7 ไร่ เป็นโครงการที่สืบเนื่องจากพระราชปรารภในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ที่มีพระราชประสงค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เด็ก และสำหรับจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและครอบครัว ในเขตกรุงเทพมหานคร

        หลังเปิดทำการในปี 2544 ได้ปิดปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี 2555 ให้มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยภายใต้แนวคิด “Learning for Young Creative Mind” “สนุกเล่น สนุกคิด จิตสร้างสรรค์” ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่มีแรงจูงใจที่หลากหลาย

พิพิธภัณฑ์เด็กประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่

   1. อาคารทอตะวัน เป็นอาคาร 3 ชั้น รูปครึ่งวงกลม ส่วนกลางเป็นโถงโล่ง ชั้น 1-3 เป็นพื้นที่สร้างสรรค์นิทรรศการความรู้ที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงอายุ 7-12 ปี

   2.อาคารสายรุ้ง เป็นอาคาร 2 ชั้น เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ จัดแสดงนิทรรศการความรู้สำหรับเด็กและผู้ปกครองในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในช่วงอายุ 0-6 ปี

  3. อาคารจักรวาล จัดแสดงชุดนิทรรศการเสริมทักษะเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ภัยธรรมชาติ ภัยใกล้ตัวในเมือง การประหยัดพลังงานในลักษณะ Interactive

        นอกจากนี้ยังมีลานกิจกรรมภายนอกให้บริการในลักษณะสวนน้ำ สนามเด็กเล่น และเครื่องเล่นฐานผจญภัยในบรรยากาศป่า ให้เด็กๆได้เล่นอย่างอิสระ ประกอบด้วยอุโมงค์สำหรับลอด สะพานเชือกฝึกการทรงตัว ทางลาดฝึกการปีนป่าย บ้านต้นไม้ บันไดลิง สไลเดอร์

        ลานกิจกรรมกลางแจ้ง และอาคารจัดแสดง เปิดให้บริการโดยไม่มีค่าเข้าชม ในวันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-16.00 น. ปิดให้บริการทุกวันจันทร์