หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > เรียนรู้การผลิตโมชั่นกราฟิกในสื่อรูปแบบต่างๆ จาก ThiMOOC
เรียนรู้การผลิตโมชั่นกราฟิกในสื่อรูปแบบต่างๆ จาก ThiMOOC

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-29 15:51:08


        เรียนรู้การผลิตโมชั่นกราฟิกในสื่อรูปแบบต่างๆ จาก ThiMOOC โดยคณะผู้สอนจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งโปรแกรม (Adobe After Effect) และเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ เพื่อการเตรียมอาร์ทเวิร์ค การตั้งค่าพื้นที่การทำงาน การขยับชิ้นงาน (Animate) การใช้เทคนิคและลูกเล่นต่างๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจ การทำงานกับไฟล์เสียง และการส่งออกผลงานในรูปแบบไฟล์ชนิดต่างๆไ ด้
        ใช้เวลาเรียนรู้ 6 ชั่วโมง เมื่อผ่านการทดสอบจะได้รับใบประกาศนียบัตร

** สมัครเรียนได้ที่เว็บไซต์ของ ThaiMOOC https://lms.thaimooc.org/.../course-v1:KMITL.../about...