หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > รู้สู้โควิด : โควิดยังอยู่ แต่เราต้องไปต่อ
รู้สู้โควิด : โควิดยังอยู่ แต่เราต้องไปต่อ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-29 13:29:06อยู่กับโควิดในฐานะโรคประจำถิ่น

   • สวมหน้ากากเมื่ออยู่ในที่แออัด หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือเป็นผู้ป่วย การสวมหน้ากากอนามัยยังช่วยป้องกันโรคติดต่ออื่นๆ เช่น ไข้หวัด วัณโรค ฝีดาษลิง
  • เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ถ้าสามารถทำได้
  • ใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหาร ป้องกันโรคติดต่อทางน้ำลาย เช่น ไข้หวัด ไวรัสตับอักเสบ เริม
  • ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ป้องกันได้ทั้งโรคทางเดินหายใจและโรคทางเดินอาหาร เช่น ท้องร่วง ไข้หวัด วัณโรค
  • ตรวจ ATK เมื่อมีอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ แยกกักตัวตามคำแนะนำของแพทย์
  • ฉีดวัคซีนป้องกันตามคำแนะนำของแพทย์

        ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประกาศให้การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยแนะนําให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับ บุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดีเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ

        กรณีเป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด - 19 จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต่อการ เสียชีวิต (กลุ่ม 609) หรือผู้ที่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจควรสวมหน้ากากอนามัย อย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ
        และกรณีเป็นผู้ติดเชื้อ โควิด - 19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อโควิด - 19 จําเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่โรค

เรื่อง : รัชนก ทองขาวขำ
ภาพ : สสส.