หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > วันภาษาไทยแห่งชาติ : 29 กรกฎาคม
วันภาษาไทยแห่งชาติ : 29 กรกฎาคม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-07-29 15:16:17

        วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม รัฐบาลกำหนดให้วันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องจากเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง ปัญหาการใช้คำไทยที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        แสดงถึงความสนพระราชหฤทัยในภาษาไทย  ทรงห่วงใยภาษาไทย  และมีพระราชประสงค์ให้คนไทยออกเสียงภาษาไทยและใช้คำไทยให้ถูกต้อง

http://legacy.orst.go.th