หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 29​ สิงหาคม​ ค.ศ. 1949 การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกของสหภาพโซเวียต
29​ สิงหาคม​ ค.ศ. 1949 การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งแรกของสหภาพโซเวียต

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-13 20:05:24

29 สิงหาคม 

        อาวุธนิวเคลียร์ คือ อาวุธที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ทั้งแบบนิวเคลียร์ฟิชชัน (Nuclear Fission) คือระบิดปรมาณู (Atomic Bomb) และแบบ นิวเคลียร์ ฟิวชัน (Nuclear Fusion) หรือระเบิดไฮโดรเจน