หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > 29 ตุลาคม 1911 โจเซฟ พูลิตเซอร์ นักหนังสือพิมพ์ผู้ก่อตั้งรางวัลพูลิตเซอร์
29 ตุลาคม 1911 โจเซฟ พูลิตเซอร์ นักหนังสือพิมพ์ผู้ก่อตั้งรางวัลพูลิตเซอร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-29 10:45:26


29 ตุลาคม

        โจเซฟ พูลิตเซอร์ (10 เมษายน 1847 - 29 ตุลาคม 1911) นักหนังสือพิมพ์ชาวฮังการี-อเมริกัน ซึ่งได้มอบเงินจำนวนหนึ่งเพื่อมอบเป็นรางวัลพูลิตเซอร์ แก่ผู้ได้รับเกียรติสูงสุดระดับชาติของสหรัฐอเมริกาในวงการสิ่งพิมพ์ วรรณกรรม และการประพันธ์เพลง 

        รางวัลพูลิตเซอร์จัดมอบเป็นรายปีแบ่งเป็น 21 ประเภท ในแต่ละประเภทผู้ได้รับรางวัลจะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ