หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > รู้สู้โควิด : New Normal ชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องทำให้เป็นนิสัย
รู้สู้โควิด : New Normal ชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องทำให้เป็นนิสัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-11-30 10:31:36

รู้สู้โควิด : New Normal ชีวิตวิถีใหม่ที่ต้องทำให้เป็นนิสัย

        New Normal  หรือ ความปกติใหม่ วิถีชีวิตใหม่ หมายถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีตเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย

        สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงในประเทศต่างๆ ทั่วโลก มีผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตจำนวนมาก มนุษย์จึงจำเป็นต้องป้องกันตนเองด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ผิดไปจากวิถีเดิม

   - สวมหน้ากากและพกเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน

   - รักษาระยะห่างเมื่อพูดคุยกัน

   - ใช้ทิชชู่ปิดปากเมื่อไอหรือจาม แล้วล้างมือทันที

   - ไม่ใช้มือสัมผัสใบหน้า ดวงตา จมูก

   - ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์

   - ล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร

   - ปิดฝาชักโครกก่อนกดล้าง

   - หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด อากาศไม่ถ่ายเท

   - อาบน้ำสระผมทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน

         เหล่านี้เป็นชีวิตวิถีใหม่พื้นฐานที่ต้องปรับเปลี่ยนไป นอกจากนี้ในแต่ละมิติของสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การทำธุรกิจ การคมนาคมขนส่ง เดินทาง ท่องเที่ยว และด้านไลฟ์สไตล์ ต่างก็มีวิถีใหม่ที่ต้องปรับตัวและเรียนรู้กันใหม่ทั้งสิ้น

เรียนรู้ชีวิตวิถีใหม่เพิ่มเติมได้ที่ : www.thaihealth.or.th