หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > วันสารทจีน
วันสารทจีน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-08-30 17:39:12

        วันสารทจีน จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 ของทุกปี ถือเป็นเทศกาลทำบุญใหญ่ 1 ใน 3 ครั้งของปีที่ชาวจีนและผู้มีเชื้อสายจีนจัดให้มีพิธีเซ่นไหว้เพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ซึ่งพิธีนี้จะจัดขึ้นที่บ้านต่างจากพิธีเช็งเม้งซึ่งจะจัดที่สุสาน

        ในวันนี้นอกจากมีการจัดโต๊ะไหว้แล้ว ยังต้องหยุดงาน หยุดค้าขาย ห้ามจัดงานมงคลโดยเฉพาะงานแต่ง ห้ามย้ายบ้านหรือที่อยู่ ห้ามเดินทางยามวิกาล ซึ่งเชื่อจะนำโชคร้ายมาให้ตลอดปี