หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > เกษียณสุข
เกษียณสุข

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-09-30 16:00:47

เกษียณสุข 

        วันที่ 30 กันยายนของทุกปีเป็นวันเกษียณอายุราชการ ผู้ที่ทำงานมาจนถึงอายุ 60 ปีจะได้เปลี่ยนผ่านก้าวสู่การเริ่มต้นใหม่ของชีวิต จากการทำงานประจำเป็นช่วงเวลาของการสร้างสรรค์สิ่งดีงามและคุณค่าให้กับสังคม

แนวทางสร้างสุขสำหรับวัยเกษียณ ด้วยหลัก 3 สร้าง

   1. สร้างคุณค่าให้กับตัวเอง ทำสิ่งดีๆ ให้กับตัวเองและผู้อื่น ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น ทำความสำเร็จเล็กๆ ให้ได้ในแต่ละวัน และมีความสุขกับสิ่งที่ทำ

   2. สร้างสุขภาพกายและใจให้ตนเอง ใส่ใจเรื่องอาหารการกิน หมั่นตรวจสุขภาพประจำปี ฝึกจิต ฝึกสมาธิ ทำจิตใจให้สดใส ทำกิจกรรมที่ชอบ ช่วยเหลือผู้อื่น

   3. สร้างกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมในบ้านและนอกบ้าน เช่น งานบ้าน งานสวน เข้าชมรม เล่นกีฬา ออกกำลังกาย ตามความชอบความพอใจ รสนิยม และบริบทการใช้ชีวิต เพื่อให้สมองได้ถูกใช้งาน

         ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอส่งความปรารถนาดีให้ผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ทุกท่านมีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตดี ใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขตลอดไป

อ้างอิง : https://www.komchadluek.net/kom-lifestyle/296926