หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > ชุดครุย เครื่องแบบแสดงวิทยฐานะ
ชุดครุย เครื่องแบบแสดงวิทยฐานะ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-31 12:14:27


ชุดครุย เครื่องแบบแสดงวิทยฐานะ

        ชุดครุยปรากฏตัวในประวัติศาสตร์ไทยครั้งแรก เมื่อพระวิสูตรสุนทร (โกษาปาน) เป็นราชทูต ไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ก่อนหน้านั้น การสวมชุดครุยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา

        ในศตวรรษที่ 12 นักศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายแห่งในยุโรปสวมเสื้อคลุมตัวยาวและหมวกเข้าเรียนในฤดูหนาวเพื่อให้ความอบอุ่น ต่อมาในอีก 2 ศตวรรษจึงได้มีข้อกำหนดอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรให้มีการสวมเสื้อคลุมยาวเข้าเรียนแม้ไม่ได้อยู่ในช่วงฤดูหนาวก็ตาม ประเพณีนี้แพร่หลายไปยังสหรัฐอเมริกา แต่เมื่อสหรัฐอเมริกาประกาศเอกราชจากประเทศอังกฤษ จึงได้กำหนดให้มีการสวมชุดครุยเฉพาะวันสำเร็จการศึกษาเท่านั้น

        ประเทศไทยเริ่มใช้ชุดครุยประกอบวิทยฐานะตั้งแต่ พ.ศ. 2440 เรียกว่า เสื้อเนติบัณฑิต สำหรับผู้ที่สอบได้เนติบัณฑิต และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีครุยวิทยฐานะสำหรับบัณฑิตที่มิใช่นักกฎหมาย

        ปัจจุบันชุดครุยถูกออกแบบให้แตกต่างกันไปตามที่สถาบันการศึกษานั้นๆ จะเป็นผู้กำหนด ส่วนใหญ่จะมีการปรับปรุงเนื้อผ้าให้มีความบางเบา เข้ากับสภาพอากาศของประเทศไทยมากยิ่งขึ้น และยกเลิกการสวมหมวกออกไป 

        ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกคนมีสิทธิในการสวมชุดครุยในพิธีการต่างๆ  ที่ต้องแสดงวิทยฐานะของผู้สวม แม้จะไม่ได้เข้าพิธีจบการศึกษาก็ตาม

        ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านและครอบครัว เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาและได้รับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2565 นี้ค่ะ

เรื่องและภาพประกอบ : รัชนก ทองขาวขำ