หน้าหลัก > ข่าว > เรียนรู้นอกห้องเรียน > พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-10-27 13:45:23


พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย
        ตั้งอยู่ภายในบริเวณธนาคารไทยพาณิชย์ ถนนรัชดาภิเษก (เอสซีบี ปาร์ค) จัดแสดงวิวัฒนาการของเงินตรานับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนมาเป็นโลหะวัตถุและเงินตรา
พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย รวบรวมและจัดแสดงพัฒนาการด้านการเงินการธนาคารของโลก และของไทย ตั้งแต่สมัยแบงค์สยามกัมมาจล
แบ่งการจัดแสดงเป็น 4 ส่วน
   ส่วนที่ 1 เป็นการแสดงวิวัฒนาการธนาคารตั้งแต่สมัยการค้าทางทะเล จากยุโรปสู่เอเชีย หุ่นจำลองเรือสำเภาโบราณ สยามกับการเข้าสู่ระบบธนาคารและวิวัฒนาการธนาคาร
   ส่วนที่ 2 จัดแสดงวิวัฒนาการเงินตรา ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนสิ่งของ จนพัฒนามาเป็นเงินสกุลต่าง ๆ และธนบัตร
   ส่วนที่ 3 จัดแสดงต้นแบบธนาคารไทย ตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ "บริษัท แบงก์สยามกัมมาจล ทุนจำกัด"
ส่วนที่ 4 นิทรรศการธนาคารไทยพาณิชย์

        พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ตั้งอยู่ใน SCB Park ของธนาคารไทยพาณิชย์บนถนนรัชดาภิเษก เข้าเยี่ยมชมได้ทุกวันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-17.00 น.