หน้าหลัก > ข่าว > Wiley Online Library
Wiley Online Library

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-07-17 11:58:34
ฐานข้อมูล :
   Wiley Online Library
หมวดหมู่ :
   ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
URL :
   http://onlinelibrary.wiley.com/
รายละเอียด :     
   เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ของสำนักพิมพ์ John Wiley & Sons
ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คอมพิมเตอร์ สิ่งแวดล้อม โภชนาการ พยาบาล เป็นต้น สามารถ Print, Copy, Dowload โดยมหาวิทยาลัยได้บอกรับจำนวน 38 รายการ สามารถคลิ๊กที่ชื่อเรื่องเพื่ออ่านหนังสือได้ดังนี้

      1. Biomass to Biofuels - Strategies for Global Industries
      2. HTML, XHTML & CSS For Dummies, 7th Edition
      3. Security 2020: Reduce Security Risks This Decade
      4. Understanding Medical Education
      5. Clinical Pain Management - A Practical Guide
      6. Medicines Management
      7. Person-centred Nursing - Theory and Practice
      8. Law and Ethics in Children's Nursing
      9. The Science of Occupational Health - Stress, Psychobiology and the New World of Work
   10. Occupation Centred Practice with Children
   11. Principles of Skin Care
   12. Nutrition and Metabolism 2e
   13. Problem Based Learning in Health and Social Careobook
   14. Teaching Psychology in Higher Education
   15. Social Media Marketing All-in-One For Dummies
   16. Communication in Healthcare Settings
   17. Technogenarians
   18. Codecharts: Roadmaps and Blueprints for Object-Oriented Programs
   19. Algorithms and Parallel Computing
   20. Data Mining: Concepts, Models, Methods, and Algorithms, Second Edition
   21. Information Security: Principles and Practice, Second Edition
   22. Cloud Computing Principles and Paradigms
   23. Clinical Diagnoses for Nurses
   24. Examination of the Newborn - An Evidence Based Guide
   25. The Delphi Technique in Nursing and Health Research
   26. Pocket Guide to Medical Imaging Practice
   27. Sport and Exercise Nutrition
   28. Nutrition in the Childbearing Years
   29. Project Management ROI: A Step-by-Step Guide for Measuring the Impact and ROI for Projects
   30. Project Management Metrics, KPIs, and Dashboards: A Guide to Measuring and Monitoring Project Performance
   31. Forecasting and Management of Technology, Second Edition
   32. Managing Technological Innovation: Competitive Advantage from Change, Third Edition

   
33. Capitalism and Conservation
   34. Body Work in Health and Social Care - Critical Themes, New Agendas
   35. Journalism Today: A Themed History
   36. Applying Theory to Educational Research - An Introductory Approach with Case Studies
   37. Comparative Politics - Principles of Democracy and Democratization
   38. Handbook of Service User Involvement in Nursingand Healthcare Research - Putting Principles into Practice


      ทั้งนี้ท่านสามารถเข้าใช้งานที่หน้าหลัก www.wileyonlinelibrary.com เพื่อใช้เอกสารที่เป็นแบบ free access ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก

การให้บริการ :

     
    • บริการภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์วิทยบริการฯ https://library.ssru.ac.th หรือที่  Wiley Online Library
    • บริการภายนอกมหาลัย สามารถเข้าใช้บริการที่ ระบบสืบค้นข้อมูลภายนอกมหาวิทยาลัย(VPN) โดยต้องติดตั้งระบบ VPN ที่เครื่องก่อนใช้งาน โดยมีขั้นตอนการติดตั้ง คู่มือการติดตั้ง VPN


คู่มือ :

วันที่ :
   12 พ.ย. 2555