หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > SOFT OPENING >> LIBRARY SSRU
SOFT OPENING >> LIBRARY SSRU

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-18 15:48:12

SOFT  OPENING

 >> LIBRARY  SSRU <<

 #ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  


เปิดให้บริการ

  •  จันทร์-ศุกร์  เวลา 08.00 - 20.00 น

  •  เสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 - 17.00 น.


      >> โดยใช้ ทางเข้า-ออก ชั้นลอย อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ

ยกเลิก ทางเข้า-ออก ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีและศูนย์วิทยบริการ