หน้าหลัก > ข่าว > ห้องสมุดชวนอ่าน > การจัดการคุณภาพมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อสร้างความได้เปรียบทางแข่งขันทางธุรกิจ การจัดการคุณภาพจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งทั้งภาคการผลิตและบริการ
การจัดการคุณภาพมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อสร้างความได้เปรียบทางแข่งขันทางธุรกิจ การจัดการคุณภาพจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งทั้งภาคการผลิตและบริการ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-02-06 16:15:27


     
         การจัดการคุณภาพมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพื่อสร้างความได้เปรียบทางแข่งขันทางธุรกิจ การจัดการคุณภาพจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งทั้งภาคการผลิตและบริการ

         หนังสือ “การจัดการคุณภาพ” เล่มนี้จะกล่าวถึงพื้นฐานการจัดการคุณภาพ ประกอบด้วย บทนำเรื่องคุณภาพ การจัดการคุณภาพโดยรวม การเปรียบเทียบกับองค์กรที่เป็นเลิศ การผลิตแบบลีน ไคเซน การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ ผังควบคุม ซิกซ์ซิกมา การขยายหน้าที่ด้านคุณภาพ การเลือกซัพพลายเออร์ การลดต้นทุนการผลิต และมาตรฐานระบบคุณภาพ จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี พนักงาน หัวหน้างาน บุคลากรที่ทำงานทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ รวมถึงผู้สนใจที่จะนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพได้เป็นอย่างดี... 

อ่านต่อที่ >> https://bit.ly/3SqyHiF
  • อ่าน e-book ได้ที่ https://elibrary-ssru.hibrary.me/
  • แอป Hibrary โหลดได้ทั้งระบบ
        - Android>>https://bit.ly/3GxIXiB
        - iOS>>https://apple.co/3akL0KU
  • คู่มือการใช้งาน https://bit.ly/3t11i2b

*สมัครสมาชิกต้องใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยเท่านั้น